Yeniköy

0
2256

Konumu

Yeniköy Mahallesi, kuzeyi Çamlı Mahallesi’nin Aralıcak Mevkii, güney doğusu Çatalpınar ve Kabataş ilçeleri, güneyi Yeşilyurt Mahallesi, kuzeyi Çamlı Mahallesi Merkez ve Azara Mevkileri ile çevrilidir. Yeniköy Mahallesi’nin ilçe merkezine olan uzaklıkları yaklaşık 10-12 km arasındadır.

yeniköy

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Yeniköy Mahallesi’nin geçmişi, Çamlı Mahallesi ile iç içedir. Tarihi M.Ö. IV. asra kadar inmektedir. Yeniköy Mahallesi tarihi, hayvan yetiştirmekle ün salmış İskitler (Saka­lardın bir kolu Tibarenler’e kadar uzanmaktadır.167 Yeniköy’e Tibarenlerden sonra, Macarla­rın bir bölümü, Ural çevresindeki ana yurtlarından Avar-Sabir baskısından dolayı, Karade­niz’in kuzeyine Kuban Nehri çevresine gelmişlerdi. Daha sonraları da çeşitli nedenlerle, Kaf­kaslardan inerek Orta ve Doğu Karadeniz’e inmişlerdir. Bu gelen Macarların izleri yerleştikle­ri yerlere vermiş oldukları yer adları yoluyla günümüze kadar ulaşmıştır. 168

Macar bilim adamı Gyula Kaldy Nagy, Kanuni dönemine ait 1546-1562 tarihli Bu­din Tahrir Defteri’ni yayınlandıktan sonra, Prof Dr. Mecit Doğru bu defterde yer alan isimler üzerinde bir çalışma yapmış, bu isimlerin çoğunun Anadolu toprakları üzerinde yer adı olarak karşımıza çıktığını görmüş ve bunları listeleyerek yayınlamıştır. Bu yer isimleri arasında şimdi Korgan ilçesi sınırları içinde yer alan (1455 yılındaki Tahrir Defteri’nde) “Kiçi (Geci) Kö- yü’nün 169 ismi de geçmektedir.170 Buradan Macarların Geci Köyü’ne yerleştikleri ve bu köyün ilk kurucul arı olduklarını çıkarabiliriz.171 1642 yılından XX. yüzyılın başına kadar, Yeniköy Mahallesi, Çamlı Mahallesi’nin Tatarcık Mahallesi’ne kadar olan172 şimdiki Yeniköy’ün Bü­yük Akçakese Mahallesi’ne uzanan orta kısmı, Hoy Köyü’nün orta kısmı (şimdi Çiftlik Mahal­lesi) ve Bolaman Irmağı’nın batı kısmı da Geci Köyü (şimdi Çamlı Mahallesi) sınırları içeri­sinde yer alıyordu. 17r

Osmanlı ülkesindeki mülki idarenin 1826 sonrasındabirçok gelişme gösterdiği, bu oluşumun 1836 yılından sonra da hızlandığı görülmektedir. Dönemin Devlet Salnameleri’nden de anlaşılacağı gibi ülkede devamlı bir yeni oluşum vardır. 174 1837 yılında yapılan idari deği­şimde köyün adı Keci ve Gemenos Köyü olarak geçmektedir.175 Aynı yıl yapılan muhtarlık seçiminde ise Geci ve Gemenos Köyü’ne, Hacı Hasan Oğlu Ali ile Hacı Hasan Oğlu Osman’ın köy muhtarı oldukları görülür. Halil Efendi Oğlu Osman Efendi de imam olarak görev yapmak­tadır.176 XIX. asrın ikinci yarısından sonra fazla nüfus alması nedeniyle birleştirilen Gemenos Köyü ile Geci Köyü birbirinden ayrılarak Gemenos Köyü tekrar ortaya çıkmıştır.

TBMM’nin, 04.12.1920 tarih ve 108 sayılı toplantısında Ordu’nun müstakil sancak yapılmasının arkasından, 04.04.1921 tarihli ve 69 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle Canik Sancağı’nın Ünye ve Fatsa Kazaları da Ordu Sancağı’na bağlanır.177 Böylece Geci Kö­yü, Ordu Sancağı’na müstakil köy olarak bağlanır. Geci Köyü, şimdiki Yeniköy ve Yeşilyurt Mahalleleri’ni ve Çamlı Mahallesi’ni kapsayan büyük bir köydü.

XIX. yüzyılın başlarından itibaren sahil ve iç bölgelerden göç alan Geci Köyü’nün, 1956 yılına kadar hızla nüfusu artar ve tek bir muhtarlık tarafından yönetilmesi zorlaşır. Bunun üzerine yapılan girişim sonucu, 1956 yılında Bolaman Irmağı’nın doğusunda kalan bölge Geci Köyü’nden ayrılarak müstakil yeni bir köy oluşturulur. Köyün adına da Yeniköy Köyü denir.

Yeniköy Mahallesi’nin, 1960 yılından 1995 yılına kadar nüfusu sürekli artarken, 1995 yılına gelindiğinde yarıdan fazla düşüş yaşanır. 2026 olan nüfusun 902’ye indiği görül­mektedir. Bunun temel nedenlerinden birincisi köyün Kalınçorak Dağları’nın batı yakasında kurulmuş olan Tepe Mahalle, 31.12.1991 tarihinde, Yeniköy’den ayrılarak Tepe Köy adıyla; Yeniköy’ün güney yakası olan Tepecik Mahallesi’nin 01.02.1995 tarihinde Yeşilyurt adıyla ayrılarak müstakil köy olması yatmaktadır. İkin cisi ise 14.04.1995 tarihinde Yeniköy Köyü’nün Azara ve Aralıcak Mahalleleri Çamlı Beldesi’nin birer mahallesi durumunu getirilmesi gelmek­tedir. 2009 yılına kadar düşüş devam etmiş, 2009 yılında tekrar artış sağlanmış 20 10 yılına ge­lindiğinde de nüfus tekrar düşmüş ve 2013 yılında da devam etmiştir. Bu düşüşün nedenleri arasında, ailelerin geçimlerini sağlamak ve çocuklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla başka şehirlere göç etmesi yatmaktadır. Bu dönemdeki göçün önceki dönemlerden farkı aile tüm fert­leri ile gerçekleşmesidir.

Yeniköy Mahallesi, kurulduğu 1956 tarihinde köy tüzel kişiliğine kavuşur. Köy tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihine kadar devam eder. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Bü- yükşehir Belediyesi kurulması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde kaldırılmış Yeniköy Mahallesi adıyla Korgan ilçesine bağla­nır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz