Yeşilalan

0
1046

Konumu

Yeşilalan Mahallesi’nin, doğusu Kabataş ve Aybastı ilçesi, kuzeyi Soğukpınar, Du­rali, Karakışla Mahalleleri ve batısı Koçcuğaz Mahallesi ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 17 km civarındadır.

yeşilalan

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

1455 tarihli Osmanlı Tahrir Defteri’ne göre şimdiki Yeşilalan ve Soğukpınar Ma- halleleri’nin bulunduğu arazi, Durali ve Koçcuğaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyordu. 1642 yılından 1837 yılına kadar Durali Mahallesine bağlı olan Yeşilalan Mıntıkası, Pısıltamı olarak adlandırılmıştır. Aynı yıl Canik Sancağı’nda yapılan idari taksimattaki değişiklikle Keşderesi Kazası’na dâhil edilir. Şimdiki Yeşilalan ve Kundan Mahallesi, Durali Mahallesi’nin sınırlarında kaldığını görmekteyiz. Yeşilalan ve Soğukpınar Mahalleleri’ne ilk yerleşim 1876­1877 Osmanlı Rus Savaşı (tarihte 93 Harbi olarak bilinir) sonrası, Batum şehrinin Osmanlı Devleti’nin yönetiminden çıkması ve burada yaşayan Müslüman Gürcülerin, Osmanlı toprakla­rına sığınması ile başlar. Gürcü göçmenler, 1897 tarihinde o günkü Osmanlı topraklarına giriş yaparlar. Göçmenler ilk olarak Fatsa’da konaklarlar. Acara Gürcü göçmenleri dediğimiz Kaf­kas muhacirleri, Koçcuğaz Mahallesi ile Durali Mahallesi arasında kalan ve Pısıltamı olarak adlandırılan bölgeye yerleştirilir. Göçmenlerden ilk gelenler Bilaloğulları, Babiloğulları (Babu- lize), Mikeloğulları, Yunusoğulları (Tatamiz), Mutioğulları (Mikanize)’dır. Daha sonradan eski Ordu’dan Demircioğulları gelmiştir. Burada Durali Mahallesi’nin Pısıltamı adıyla bir mahallesi olur. Pısıltamı, 1925 yılında Durali Mahallesi’nden ayrılarak Kundan adıyla müstakil köy olur. humhuriyetin ilanıyla birlikte Korgan Yöresi’ndeki diğer köylülerle birlikte yaylacılık iaaliye- tine katılırlar. Yaylaya 1925’li yıllardan sonra çıkmaya başlarlar. Yayla alanları, Göç Tepesi Mıntıkası’nın doğu yakasından doğan Bolaman Irmağı’nın bir kolu olan Killik Deresi’nin doğu yykaıında bulunan Killik Yaylası’dır.

Yeşilalan Mahallesi, 1935-1960 yılları arası nüfus artışına sahne olurken, 1960-65

yılları arasında nüfusun bir miktar düştüğü görülür. Bunun nedeni ise bu yıllarda yurtdışına yapılan işçi göçünün yaşanmasıdır. 1975-80 yılları arasında nüfusun tekrar azalmasında ülke­mizi boydan boya tehdit eden anarşi ve terör olayları ile başka yerlere özellikle yurtdışına yapı­lan göçlerin rolü vardır. Kundan Köyü’nün adı 1960 yılında Yeşilalan Köyü olarak değiştirilir. 178 1990-2010 yılları arasında nüfusun tekrar azalmasının sebebi 11.09.1991 tarihinde köyün kuzey bölgesi olan Soğukpınar Mahallesi’nin köy olarak teşkilatlanmasıdır. 2012 yılında da düşüş devam etmektedir.

Yeşilalan Mahallesi, kurulduğu 1925 tarihinde köy tüzel kişiliğine kavuşur. Köy tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihine kadar devam eder. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Bü-

yükşehir Belediyesi kurulması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde kaldırılmış Yeşilalan Mahallesi adıyla Korgan ilçesine bağ­lanır. Düdüklük, Boğmalık ve Pelinli Mevkilerinden oluşmaktadır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz