ÇİFTLİK MAHALLESİ SÜLALELER VE SOYADLARI

0
2463

ÇİFTLİK MAHALLESİ’NDEKİ SÜLALELER VE SOYADLARI

Çiftlik Mahallesi, Merkez, Esentepe, Yeni Mahalle ve Güzelyurt Mevkilerinden oluşmuştur.

Merkez Mevkii.

Çiftlik Mahallesinin merkezisidir. Çiftlik Beldesi’nin ilk mahallele- rindendir. Doğu ve kuzeyi Yeni Mahalle, batısı ise Güzelyurt ve Esentepe Mevkileri, güneyi Çamlı Mahallesi ve Tepe Mahalle Mevkisi, güney batısı Çamlı Mahallesi Asarkaya Mevkisi ile çevrilidir.

Cinekoğulları: Cinelioğulları olarak da bilinir. Trabzon Beşikdüzü’nden gelmiş­lerdir. Geniş bir ailedir. Güney soyadını taşırlar.

Bayramoğulları: Tokat Niksar’dan XIX. asrın ikinci yarısından sonra gelmişler­dir. Tali soyadını taşırlar.

Karameşeler: Malatya’dan üç hane olarak gelmişlerdir. Bir hane Sayaca’ya bir hane Niksar’a bir hane Hoy Köyü’ne yerleşmiştir. Topuz ve Güler soyadını taşırlar. Güler soyadını taşıyanlar Tosunoğulları lakabıyla anılır.

Tevfikoğulları: Yeni Mahalle’deki Tozlamaoğulları ile kökten akrabalıkları var­dır. Niksar’dan gelmişlerdir. Başaklı soyadını taşırlar.

Cüceler: Yeni Mahalle’deki Tozlamaoğulları ile kökten akrabalıkları vardır. Nik­sar’dan gelmişlerdir. Baymak soyadını taşırlar.

Salihoğulları. Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Ayık soyadını taşırlar.

Hamzaoğulları: Yeni Mahalle’deki Tozlamaoğulları ile kökten akrabalıkları var­dır. Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Şahin soyadını taşırlar.

Kabakçılar. Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Sarıoğullar soyadını taşırlar.

Bölükbaşoğulları. Köyün en eski yerlisidir. Sarıoğulları olarak bilinir. Niksar Yö- resi’nden gelmişlerdir. Giresun’da da akrabaları vardır. Sarı soyadını taşırlar.

Teberoğulları. Gürgentepe’den gelmişlerdir. Esenyurt Mahallesi’nde de akrabala­rı vardır. Atiklik soyadını taşırlar.

Aligiller: Bayramoğulları ile akrabadırlar. Cıngıl Aliler olarak da bilinir. Niksar Kızıldere’den gelmişlerdir. Yeni Mahalle’de de akrabaları vardır. Kalabalık bir sülaledir. Gü- leş ve Cüre soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Sulanoğulları: Aligillerle akrabalığı vardır. Varmış soyadını taşırlar.

Dervişoğulları: Tokat Niksar’dan gelmişlerdir. Kaştan soyadını taşırlar.

Hamzaoğulları: Sayaca’dan gelmişledir. Uysal soyadını taşırlar.

Topçuoğulları: Köyün eski yerlilerindendir. Orta Asya İran Hoy şehri, Erzincan, Çatalpınar, Sayaca üzerinden gelmişlerdir Top ve Topcuoğlu soyadını taşırlar. Top soyadını taşıyanlar Keltengiller lakabıyla anılırlar.

Memişler: Çamlı Beldesi’nden gelmişledir. Güzel soyadını taşırlar.

Hekimoğulları: Tayırlar olarak da bilinir. Yörenin ileri gelenleri olan Hacı Kadı- zadeleriden Hoy Köyü’ndeki ağanın hanımının hasta olması üzerine Tokat Niksar’dan gelen ve buraya yerleştirilen ailedir. Ailenin ileri gelen kişisi hekimlikle uğraştığı için Hekimoğulla­rı lakabıyla anılmıştır. Berber soyadını taşırlar.

Efendioğulları: Hatipler olarak da bilinir. Korgan Tepe Mahalle’den gelmişlerdir. Gören, Akdere -ve Sağma soyadını taşırlar.

Karahüseyinoğulları: Kır ve Özbaş soyadını taşırlar. Kır soyadını taşıyanlar Ayı- cıoğulları lakabıyla anılırlar.

Kumul Hüseyinler: Sayaca Türk Köyü’nden gelmedir. Yeni Mahalle’deki Toz- lamaoğulları ile kökten akrabalıkları vardır. Şahin soyadını taşırlar

Torunoğulları: Köyün yerli sülalesi dir. Berber ve Gören soyadını taşırlar. Berber soyadını taşıyanlar Berberoğulları lakabıyla anılır.

Mollaoğulları: Yardım soyadını taşırlar.

Ibiroğulları: Geci Köyü’nden Hekimoğullar’ına iç güvey girmişlerdir. Kuvvetli soyadını taşırlar.

Kırmanoğulları: Sayaca’da Türk Köyü’nden gelmişlerdir. Gut soyadını taşırlar. Niksar’da akrabaları vardır.

[php snippet=5]

Esentepe (Abazdağı) Mevkisi

Çiftlik Beldesi kurulurken beldenin ilk mahallelerin- dendir. 08.10.2009 tarihinde Esentepe olarak değiştirilir. Keşderesi ile Fatsa-Korgan karayolu arasında Abaz Dağı doğu yamacı boyunca uzanır. Doğuda, Yeni Mahalle, güney batısında Güzelyurt Mevkisi, kuzey doğusu Çatalpınar, kuzey batısı Fatsa ilçeleriyle çevrilidir.

Sürenoğulları: Gölköy’den gelmişlerdir. Merkez Mahalle’de Yakupoğulları ile kökten akrabalıkları vardır. Sulanoğulları olarak da bilinmektedir. Varmış soyadını taşırlar.

Kırmanoğulları: Merkez Mahallesi’ndeki Kırmanoğuları ile akrabadır. Sayaca’da Türk göçebe köyünden gelmişlerdir . Gut soyadını taşırlar. Köye ilk gelen kişinin adı Kırman olup köyde ilk yerleştiği yerde su sıkıntısının olması nedeniyle “Benim adım Kırman ben bu­rada durman” diyerek ilk yerleştiği yeri terk etmiştir.

Bayramoğullan: Merkez Mahallesi’ndeki Bayramoğulları ile akrabadır Tokat Niksar’dan XIX. asrın ikinci yarısından sonra gelmişlerdir. Tali soyadını taşırlar

Cüceler: Kalabalık bir sülaledir. Merkez Mahallesi’ndeki Cüceler ile akrabadır. Baymak soyadını taşırlar

Ahmetçeler: Fatsa Arpalık Mahelles’nden Hoy Köyü’nden arazi satın alarak gel­mişledir. Yahşi soyadını taşırlar

Valiler: Köyün yerli sülalesidir. Badi, Şener ve Binboğa soyadını taşırlar. Şener soyadını taşıyanlar, Çoruk Ahmetler olarak anılmaktadır.

Torunoğulları: Köyün yerli sülalesidir. Merkez Mahallesi’ndeki Torunoğulları ile akrabadır Yağmur soyadını taşırlar. Niksar’dan gelmişlerdir.

Topçuoğullarr: Niksar ‘dan gelmişlerdir. Top ve Topcuoğlu soyadını taşırlar

Bozlaklar: Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Fincan soyadını taşırlar.

Takıroğulları: Sertlik soyadını taşırlar.

GödenoğuLLarı: Arpalık Köyü’nden gelmişlerdir. Malay souadını taşırlar.

Bacaoğulları: Arpalık Köyü’nden gelmişlerdir. Seçim soyadını taşırlar.

Boduroğulları: Tepe Mahalle Abaz Mıntıkası’ndan gelmişlerdir. Ailenin bir kıs­mı Aybastı’ya yerleşmiştir. Aileye iç güvey gelmişledir. Tüzücü soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Yeni Mahalle (Memiş) Mevkisi

Çiftlik Beldesi kurulurken beldenin ilk mahallelerin- dendir. 08.10.2009 tarihinde Yeni Mahalle olarak adı değiştirilir. Çiftlik Mahallesi’nin en büyük yerleşim yeridir. Doğuda Çatalpınar ilçesinin Sarıbıyık ve Sayaca Mahalleleri, batıda ise Esenyurt ve Merkez Mevkileri ile çevrilidir.

Velioğulları: Niksar’dan gelmişlerdir. Mol soyadını taşırlar

Yakupoğulları: Teberoğulları olarak da bilinir. Merkez Mahallesi’ndeki Tebero- ğulları ile akrabadırlar. Atiklik soyadını taşırlar

Cüreciler: Niksar Kızıldere’den gelmişlerdir. Merkez Mahallesi’ndeki Aligill er­den akrabadırlar. Cüre soyadını taşırlar.

Tombullar: Tozlamaoğulları ile kökten akrabadırlar. Güldür soyadını taşırlar.

Kargaoğulları: Niksar’dan gelmişlerdir. Geniş bir ailedir. Karga soyadını taşırlar

Kuru Hasanlar: Kalabalık bir sülaledir. Utaş soyadını taşırlar

Tozlamaoğulları: Göçler lakabıyla da anılmaktadır. Sayaca Türk Köyü’nden gel­mişlerdir. Kalabalık bir ailedir. Sarı Tiken, Güder, Baymak, Başarık, Susam, İncir, Molay, Şahin, Mert Utaş, Başaklı ve Tozlama soyadını taşırlar. incir soyadını taşıyanlar Taş Ahmet­ler lakabıyla anılır.

Civiloğulları: Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Civil ve Gündüz soyadını taşır­lar. Gündüz soyadını taşıyanlar İbaşoğulları lakabıyla; Civil soyadını taşıyanlar ise Kıbıloğulları lakabıyla anılır. Taş Ahmetler ve Agalarla kökten akrabadır.

Halimengiller: Köyün en eski yerlileri arasındadır. Bacıoğulları olarak da bilinir. Niksar’dan gelmişlerdir. Bacak soyadını taşırlar.

Ağalar: Sayaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Taş Ahmetler ve Kıbıloğulları ile kök­ten akrabadır. Gönder soyadını taşırlar.

Mehteroğulları: Kahramanmaraş’ın Hassa ilçesinden gelmişlerdir. Utku, Caylak, Başyürek soyadını taşırlar

Tosunoğulları: Sayaca Türk Köyü’nden gelmişlerdir. Topuz ve Güler soyadını

taşırlar.

[php snippet=5]

Güzelyurt (Dağköy) Mevkisi

Çiftlik Beldesi kurulurken beldenin ilk mahallelerin- dendir. 08.10.2009 tarihinde Güzelyurt olarak değiştirilir. Korgan Belediyesi’nin Tepe Mahal­lesi AbazDağı Mevkiisi ile sınırdır.

Uluslar: Galipler olarak bilinir. Ulus soyadını taşırlar.

Azizler: Tozlamaoğulları’ından ayrılmadır. Göçler lakabıyla da anılmak­tadır. Niksar üzerinden Çatalpınar Sayaca Türk Köyü’ne gelmişlerdir. Burada bir süre kaldık­tan sonra Hoy Köyü’ne gelmişlerdir. Cücelerle akrabadırlar. Baymak soyadını taşırlar.

Değirmenoğulları: Değirmenci, Görgülü ve Yalpı soyadını taşırlar. Gör­gülü soyadını taşıyanlar Pat Ahmetler lakabıyla anılmaktadır.

Torunoğulları: Yağmur soyadını taşırlar.

Hocalar: Arpalıktan gelmişledir. Hoca soyadını taşırlar.

Kandiloğulları: Kandiloğlu soyadını taşırlar

Avcılar: Ailenin kurucusu avcı olduğu için bu lakapla anılırlar. Sryaca Düzkıran’dan gelmişlerdir. Sertlik soyadını taşırlar.55

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz