Yukarı Yaylacık

0
1841

Konumu

Yukarı Yaylacık Mahallesi, doğuda Yazlık ve Dip Mahalle ve Aşağı Yaylacık Ma­hallesi güneyi Sarıalıç ve Yeşildere Mahalleleri, kuzeyi ve batısı Kumru ilçesi Yukarı Dam- lalı Mahallesi ile çevrilidir. İlçeye uzaklığı yaklaşık 6 km civarındadır.

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Yukarı Yaylacık Mahallesi’nin tarihi ile Aşağı Yaylacık Mahallesi’nin tarihi iç içe olup, Korgan’ın en eski yerleşim yerleri arasında yer almaktadır. Gaşkalar, Kimmerler, İskit­ler tarafından yerleşmeye açılsa da asıl yerleşme daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşir. Yukarı Yaylacık Mahallesi, Korgan Yöresi’nin diğer yerleşim yerleri gibi sık sık Kafkasya’nın kuze­yinden inen kavimlerin etkisinde olan ve bu kavimlere bağlı halkların yerleştiği yerdir. Bu kavimlerin başında Hunlar da yer almaktadır. Hunların içerisinde Macarlar bulunup Kafkas­ya’ya ve Ön Asya’ya inerek Karadeniz Bölgesi’nin değişik yörelerine yerleşmişlerdir.233 Ma- carlar’ın, M.S. I. asırdan kkl. asra kadar Karadeniz Bölgesi’nin değişik yerlerine yerlnştikleri bilinmektedir. Köyün tarihi alt yapısı Macarların Badara kolunun234 şimdiki Aşağı ve Yukarı Yaylacık Köylerine gelip yerleşmesi ve köye Badara adını vermeleriyle başlar. Badara adı zamanla Badarı/Batarı şeklinde değişime uğramıştır. Mahallenin resmi belgelerde ilk adı, 1455 yılı Osmanlı Tahrir Defteri’nde Batar-yı Küçük Köyü (Aşağı Yaylacık Mahallesi) ve Batarı Köyü (Yukarı Yaylacık Mahallesi) şeklindedir. Osmanlılar köyün tahririni yaparken tek olan köyü ikiye ayırmışlardır.

yukarı yaylacık

Batarı Köyü, Danişmentliler’den Anaç adlı bir komutan tarafından Pontus Devle- ti’nden alınsa da kısa bir süre sonra tekrar Pontus egemenliğine geçer. Batarı Köyü’nde yapı­lan bu savaşta Danişmentliler’in Anaç adlı komutanı burada şehit düşer. Şehit olduğu yere halk tarafından Anaç Düzlüğü denilmektedir.236 Batarı Köyü, kısa bir süre sonra tekrar Pontus egemenliğine geçer. XIV. asrın başlarında Hacı Emiroğulları Beyliği tarafından fethedilerek Müslüman Türklerin yerleşimine açılır. 1427 yılında Osmanlı egemenliğine giren köy ile ilgili 1455 yılında ilk tahriri yapılır. 1455 yılından XVII. asrın başlarına kadar sürekli nüfus alan köy, daha sonra Korgan’ın diğer köyleri gibi hızlı bir nüfus düşüşüne sahne olur.

Batar-yı Küçük Köyü ve Batarı Köyü köyleri 1455-1642 yılları arasında ayrı ayrı köy olmalarına karşılık 1642 yılında nüfusun azalması nedeniyle Batarı adıyla tek köy halinedönüşmüştür (Bakınız Tablo 31). 1455-1642 yılına kadar her iki köy nüfus artışına sahne olurken 1642 yılında 96 haneden 11 haneye düştüğü görülür. Bu düşüsün nedenleri Korgan Yöresi’ndeki diğer yerleşim yerlerinde var olan nedenlerle aynıdır. 1642 yılında köyde 1 imam,1 müezzin,1 hatip, 1 cebeci toplam dört devlet görevlisi, 7 tane de köylü hane bulun­maktadır. 237 Batarı Köyü’nün, 1837 yıllında Keşderesi Kazası’nda Korgan Köyü ile birleşti­rildiği Korgan ve Batarı KöylerVnin tek bir köy halinde olduğunu görmekteyiz. Bu iki köy, iki muhtarla idare edilmekte, dini hizmetleri de bir imam tarafından yapılmaktadır.238 Batarı Köyü’nün XIX. yüzyıl ortalarından itibaren ülkemizin değişik bölgelerinden göç alarak büyük bir nüfus patla ması yaşadığı görülür.

Ordu’nun 04.12.1920 tarihinde müstakil sancak yapılması, Ünye ve Fatsa Kazala- rı’nın Ordu Sancağı’na bağlanması 239 ve Köy Kanunu’nun yayımlanması ile 1 925 yılında Batarı Köyü, Korgan Köyü’nden ayrılır. 1455 yılındaki Tahrir Defteri’nde geçen Batar Köyü, Batarı-yı Ülya olarak adi and.6ili6. 1925 yılından 1960 yılına kadar Batarı-yı Ülya adını alan köy, 1960 yılında Yukarı Yaylacık Köyü olarak değiştirilir.240 Batarı-yı Ülya ve Batarı-yı Süfla Köyleri’ne Yaylacık ismi verilmesi Kumru ile sınır oluşturan Yaylacık Dağı’ndan kay­naklanmış olmalıdır. 241 Yukarı Yaylacık Köyü, 1969 yılında da mahaHe yapılarak Korgan ilçesinin mahalleleri arasında yerini alır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz