Yeşildere

0
1010

Konumu

Yeşildere Mahallesi’nin, kuzeyi Yukarı Yaylacık Mahallesi, doğusu Sarıalıç Ma­hallesi, güneyi Yukarı Kospınar ve Çitlice Mahalleleri, batısı Kumru ilçesinin Yukarı Damlalı Mahallesi ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı ise ortalama 7-8 Km civarındadır.

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Yeşildere Mahallesi’nin tarihi Yukarı Kospınar Mahallesi ile iç içedir. Mahallenin Hacı Emiroğulları tarafından fethinde Kozpınar aşireti rol almış ve köye yerleşen Türkmenler arasında bulunarak köye adını vermiştir. 180 1642 yılında Keşderesi’nin kaza olması ile Başköy (şimdi Aşağı Kospınar Mahallesi) ile birleştiği görülmektedir.181 Başköy ise Kospınar Kö- yü’nün bir mahallesi konumuna getirilir.

 

 

Osmanlı Devleti’nin 1837 yılında yapmış olduğu idari taksimattaki değişiklikle köy, Tepealan ve Durali Köyleri ile birleştirilip tek bir köy haline getirilmiştir. Kayıtlarda, Kozpınar, Durali ve Tepealan Köyü olarak birleştiği görülmektedir. Bu üç köy, Şaban oğlu Hasan ile Recep oğlu Mehmet adlı iki muhtar tarafından idare edilmiştir. Köy imamı ise Soşic Oğlu Halil Efendi’dir. 183

Mahallenin Kumru sınırındaki Şükür Tepesi denilen mıntıka Gâvur Harmanı olarak da adlandırılmaktadır. Buradaki mezarların yönünün doğuya dönük olduğu bilinmektedir. Bu mezarlık dört-beş yolun birleştiği kavşak noktasında olup Hıristiyan mezarlığıdır. Kimlere ait olduğu belli değildir. Burasının köyün ilk yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. Köyün Müslü­manlar tarafından fethinden sonra Fizme (Aşağı ve Yukarı Damlalı) ve Yukarı Yaylacık Ma- hallesi’nin bir ara mezarlığı olmuştur.

  1. yüzyılın sonları XX. yüzyılın başlarında, önemli yol kavşağı üzerinde bulun­ması nedeniyle kayda değer bir nüfus patlaması yaşar. Sahil ve iç bölgelerden büyük oranda göç almaya başlar.

yüzyılın başlarında Durali, Tepealan ve Kospınar’ dan oluşan birleşik köyün, fazla nüfus alması nedeniyle Durali, Tepeköy (Tepealan), Kospınar Köyü olarak üçe ayrıldığı görülür. 1925 yılında da Köy Kanunu ile Kozpınar Köyü’nün sınırları tescil edilir. 1925 tari­hinde ise Kozpınar Köyü’nün, Başköy Mahallesi, Kozpınar-ı Süfla, Kozpınar Mahallesi ise Kozpınar-ı Ülya Köyü adıyla yeni köy olarak teşkilatlanır. 1960 yılında Kozpınar-ı Ülya Kö­yü’nün adı, Yukarı Kozpınar Köyü olarak değiştirilerek son şeklini almış olur.

Yukarı Kozpınar Mahallesi’nin nüfusunun hızla artması ve coğrafi faktörler nede­niyle tek muhtarlık tarafından yönetilmesi zorlaşır. Bunun üzerine Yukarı Kozpınar Köyü’nün, Kumru sınırına komşu olan yeşil ormanlarla kaplı mıntıkası 27.12.1992 tarihinde Yeşildere Köyü olarak ayrılarak müstakil köy olur.

Yeşildere Mahallesi’nin, Yukarı Kozpınar Mahallesi’nden ayrıldıktan sonra 2009 yılına kadar nüfusu artarken, 2010 yılında nüfusun düştüğü ve bu düşüşün 2012 yılında da de­vam, 2013 yılında azda olsa nüfusun arttığı görülür. Nüfusun düşüşünün nedenleri arasında ailelerin geçimlerini sağlamak ve çocuklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla başka şehirlere göç etmeleri yatmaktadır. Bu dönemdeki göçün önceki dönemlerden farkı aile tüm fertleri ile yapılmasıdır.

Mahallenin Yukarı Kozpınar ile sı nırı boyunca devlet tarafından ağaçlandırma ya­pılmış ve şimdilerde çok güzel orman alanı oluşmuştur. Yeşildere Mahallesi’nde akıncılardan bir kaçının şehit olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle buradaki kabristanlara Akıncılar Evliyası denilmektedir.186 Yeşildere Mahallesi 27.12.1992 tarihinden 30.03.2014 tarihine kadar köy tüzel kişiliği devam eder. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Büyükşehir Bele diyesi kurul­ması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde kaldırılmış Yeşildere Mahallesi adıyla Korgan ilçesine bağlanır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz