Soğukpınar

0
1040

Konumu

Soğukpınar Mahallesi, doğusu Tatarcık Mahallesi, güneydoğusu Kabataş ilçesi, ba­tısı Yeşilalan Mahallesi, kuzeybatısı Durali Mahallesi, kuzeyi ise Büyük Akçakese Mahallesi ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 17 km civarındadır.

soğukpınar

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Soğukpınar Mahallesi’nin tarihi Yeşilalan Mahallesi’nin tarihi ile iç içedir. 1455 ta­rihli Osmanlı Tahrir Defteri’ne göre şimdiki Yeşilalan ve Soğukpınar Mahalleleri’nin bulundu­ğu arazi Durali Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyordu. Soğukpınar Mahallesi’nin, 1642 yılından 1837 yılına kadar Aybastı Kazası’na bağlı olduğu görülmektedir. Aynı yıl Canik San­cağı’nda yapılan idari taksimattaki değişiklikle Keşderesi Kazası’na dâhil edilir. Yeşilalan ve Soğukpınar Mahallelerine ilk yerleşim 1876-1877 Osmanlı Rus Savaşı (Tarihte 93 Harbi ola­rak bilinir) sonunda başlar. Batum şehrinin Osmanlı Devleti’nin yönetiminden çıkması ile bu­rada yaşayan Müslüman Gürcüler, Osmanlı topraklarına sığınırlar. Gürcü göçmenler, 1897 ta­rihinde o günkü Osmanlı topraklarına giriş yaparlar. Göçmenler ilk olarak Fatsa’da konaklarlar. Osmanlı Devleti bu göçmenleri, o zaman Durali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Pısıl- tamı olarak adlandırılan şimdiki Yeşilalan ve Soğukpınar Mahallelerine yerleştirilir.

1924 yılında Durali Köyü sınırlarına dahil edilen Pısıltamı, 1925 yılında Kundan adıyla yeni bir köy haline getirilir. Kundan Köyü hızlı bir nüfus artışına sahne olan Korgan köyleri arasında yerini alır. Bu arada Kundan Köyü’nün kuzeyinde bulunan Soğukpınar Mahal­lesi de geli şmeye ve hızla nüfuslanmaya başlar. Kundan Köyü, 1960 yılında Yeşilalan olarak değiştirilir.129 Soğukpınar Mahallesi’nde hızlı nüfus artışının devam etmesine bağlı olarak tek muhtarlık ile yönetilmesi zorlaşır. Yapılan çalışmalar sonucunda, 11.09.19)91 tarihinde Yeşila­lan Köyü’nün kuzey bölgesi Soğukpınar adıyla yeni bir köy oluşturulur. Soğukpınar adı ise burada bulunan pınarın sularının yıl boyunca soğuk olmasına istinaden verilmiştir.

Soğukpınar Mahallesi’nin 1995-2009 yıları arasında nüfusu artarken, 2009 yılın­dan sonra nüfusunun azaldığı ve bu azalmanın 2012 yılına kadar devam ettiği görülmektedir. 2013 yılında nüfusun azda olsa arttığı ve 391’e çıktığı görülmektedir. Nüfusun bu durumun nedenleri arasında ailelerin geçimlerini sağlamak ve çocuklarına daha iyi eğitim vermek ama­cıyla başka şehirlere göç etmeleri yatmaktadır. Bu dönemdeki göçün önceki dönemlerden farkı tüm aile fertleri ile yapılmasıdır.

Soğukpınar Mahallesi 1991 yılına kadar beri Yeşilalan köyü adıyla, 11.09.1991 ta­rihinden 30.03.2014 tarihine kadar Soğukpınar köyü tüzel kişiliğini devam ettirir. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde kaldırılmış Soğukpınar Ma­hallesi adıyla Korgan ilçesine bağlanır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz