Korgan Toprak Yapısı

0
948

 

Yörede yağışın bol oluşu, kuraklığın bir özellik haline gelmeyişi yöremizde esmer kahverengi toprakların oluşmasma neden olmuştur. Bu topraklar orman altında oluşmuş lup, humus bakımından zengindir. Düzlüklerin yoğunluk kazandığı yerlerde oldukça kalın-tşmasına karşılık, eğimli yerlerde özellikle bitki örtüsünün ortadan kalktığı ya da azaldığı erlerde inceldiği görülmektedir. Kısa zamanda verimsizleşen bu esmer-kahverengi topraklar üzerinde uzun zaman tarım yapılmasına müsaade etmez. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerdc çiftçilikten ziyade hayvancılığın yapılmasına neden olmuştur. Yüksek kesimlerindeki bu topraklara kargılık yörenin birinci katmanı ile ikinci katmanın ortalarına kadar, renkleri koyu kırmızıdan sarıya kadar değişen killi topraklar hâkimdir. ” Uzun bir dönem yıkanmaya maruz kalmış bu topraklar genel anlamıyla lateritleşmc sürecinde olan topraklardır. İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak oluşan zonal toprak grubunda yer alır. Yöredeki bu topraklar üst katmandaki düşük ısı koşullarında oluşmuş potsal topraklardan farklıdır. Oluşum bakımından zonal topraklar içinde yer alan yöre toprakları genelde eğimin fazla olması nedeniyle üçüncü derecedc şiddetli aşımına sahip olup, erozyonun etkisi altındadır.”

Korgan’da çok geniş bir sahanın hâkim toprak tipini oluşturan gri-kahverengi topraklar, dağlık-yüksek kesimlerde kışın yaprağını döken orman sahasında yayılış gösterirler. Çoğu yerde sığ ve taşlık yapıda olup, eğimin azaldığı yerlerde derin profillere rastlanır. Ana materyalini Üst Kratese volkanik fasiyesleri meydana getirir. Nispeten serin ve yağışlı iklimlerde oluşan bu toprakların gelişmesinde başlıca etken, yıkanan eriyebilir tuzlar ve derine hareket eden killerdir. Korgan merkezi Tepe Mahalle’nin Korak Pazarı ile Yukarı Pazar arasında içersine su alarak bağ kuvveti azalan bu örtü Sülük Gölü Mevkii’nde diğer şartların da elverişli olması ile heyelanlara neden olmaktadır. Tuzlarla killerin derinlere taşınmasıyla, toprakta inceden kalına kadar yıkanmış gri bir kil katın ve eriyebilir tuzların oluşturduğu kahverengi katman meydana gelmiştir. Gür bitki örtüsü ile kaplı olan bu topraklar humusça zengindir. Fatsa-Korgan sınırından güneye doğru gidildikçe iklim şartlanndaki değişim toprak Özelliğinin değişimine neden olmaktadır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz