Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı

6
4094

Korganlı hemşehrimiz Sayın Mustafa BOLGI nin yazarı olduğu ve Korgan ilçemizin tarihini anlatan kibanının önsöz kısmını haberlerimize ekleyip, hemşehrilerimizi bilgilendirmek ve değerli hocamızın eserinin sizlere tanıtımını yapmak istedik. Her korganlının muhakkak incelemesi gereken çok değerli bir yazılı kaynak niteliğindedir.

Kitabı temin etmek isteyenler bizler aracılığıyla yada Yazarımız Mustafa BOLGİ ile direk iletişime geçebilir.

Yazarın mail adresi: “mbolgi_1965@hotmail.com”

ÖNSÖZ

Asıl olan hayallerimizdir. İnsan emek verdiği umutlarıyla yaşar. Benim de haya­lim, bu zamana kadar ciddi anlamda bir araştırma yapılmamış Korgan Yöresi’nin Tarihi Coğ­rafyası ile ilgili eksikliği gidermek olmuştur. Başka bir ifadeyle, efsanelerle uykuya dalmış olan Korgan halkının hafızasını şöyle bir dürtüp gerçeğin dünyasına uyanmalarını sağlamaktır. Bu­radan hareketle Korgan Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısını oluşturabilmek için, Korgan ile ilgili uzaktan yakından ilgisi olan araştırma-inceleme, makale, belge ve her geçen gün kaybolan söz­lü kültürdeki bilgiler toparlanarak gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Sahip olduğumuz tarihi kaynakları, kaybolmaya yüz tutmuş olan sözlü kültürdeki bilgi ve değerleri köy köy, mahalle mahalle gezip ilmek ilmek işleyerek gelecek zaman ve nesillere aktarmayı, bu toprakların ha­vasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş bir evladı olarak kendime görev ahdettim.

Bu eserde köy ve mahallelerde yaşayan ailelerin unutulmaya yüz tutmuş sülale ad­larını, bu adların nereden geldiklerini ve günümüzdeki soyadları ile ilgili bilgileri derleyerek gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştım. Sözlü kültürdeki bu bilgilerin hiç biri kesin bilgi niteli­ğinde değildir. Fakat nesilden nesile aktarılan bu bilgiler arasında gerçek bilgilerin de olabile­ceği kanaatinde olduğumdan, bu bilgileri derleyerek unutulmamasını ve gelecek kuşaklara ulaşmasını amaçladım. Böylece Korgan Yöresi’nde yaşayan ya da önceden burada yaşayıp başka yere göç eden her bireyin, bu kitapta kendi kültürüyle, ailesiyle ve geçmişiyle ilgili az da olsa bir bilgi bulmasını istedim. Umarım başarılı olmuşumdur.

Uzun zamandan beri üzerinde çalıştığım bu eser, bu küçücük coğrafyada asırlardan beri biriken tarihi ve kültürel değerlerin ne kadar zengin olduğunu görme fırsatını bana verdi. Bu eserde Korgan Yöresi’nin geçmişten günümüze uzanan bilinenlerinin yanında, bir yerlerde gizlenmiş yazılı ve sözlü kültür mirasını bulup derlemeye çalıştım.

Korgan Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı eserin bir nüshasını inceleyerek eksikleri­mi gidermemi sağlayan ve kaynak önerilerinde bulunan Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Ede­biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı üyesi  Prof. Dr. Şaban SAĞLIK ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim TELLîOĞLU’na; coğrafya ile ilgili harita ve kaynak temin eden Coğraf­ya Bölümü öğretim üyesi değerli dostum Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK’e, ayrı bir ilgi ve alaka göstererek Korgan ile ilgili her türlü kaynağa ulaşmamda yardımcı olan Korgan Kayma­kamlarımızdan Sayın Mehmet Fatih ÇELîKEL ve Sayın Erkan KAÇMAZ’a; eserin hazırlan­ması aşamasında ortaya çıkan yazım hatalarının düzeltilmesinde katkı sağlayan Samsun İlka- dım Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat öğretmeni Sayın Hüsnü ÖZTURK ile Karşıyaka Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Sayın Orhan PARLAK’a; haritaların bilgisayar ortamında çiziminde yardımcı olan Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Sayın Ahmet Şeref  PAZAR’a ve Korgan ile ilgili bilgilere ulaşmamda yardımcı olan, her türlü dokümanter verilerin temininde kolaylıklar sağlayan ve eserin oluşumu esenasında görevde bulunan başta Korgan Özel İdaresi eski Müdürü Sayın Mustafa KORGANCI’ya; Korgan eski Belediye Baş­kanı Sayın İhsan GÜVEN’e, Tepealan eski Belediye Başkanı Sayın Selahattin CÎN’e, Çamlı eski Belediye Başkanı Sayın Selahattin BOL’a; Çiftlik eski Belediye Başkanı Sayın Ali GUT’a ve Çayırkent eski Belediye Başkanı Sayın Muzaffer ÇAKMAK’a ve diğer bütün daire amirleri ile mahalle ve köy muhtarlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunmayı bir görev bilirim.

Korgan ile ilgili saha araştırmaları yaparken her türlü kolaylığı sağlayan, sözlü kül­türdeki bilgilerini hiç tereddüt etmeden aktaran ve en güzel misafirperverliği gösteren Korgan halkına; kitabın hazırlanması aşamasında desteğini esirgemeyen zaman zaman benimle köy köy gezerek hep yanımda olan kardeşim Adem BOLGI’ya; gerek saha araştırmalarımda, gerekse kaynak temininde ve eserin incelenmesinde her türlü desteği veren Selahattin YALKIN hoca­ma; eski Tepealan Beldesi belediye çalışanı İlyas ADAŞ kardeşime ayrıca teşekkür ederim.

Uzun soluklu olan bu çalışmada bazı eksikliklerin olması kaçınılmazdır. Tüm Korganlı hemşerilerimin bunları doğal karşılayacağını umuyorum. Bu çalışmanın ileride yapılacak yeni araştırma ve çalışmalara bir basamak olup, gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacağı inancındayım. Ümidim Korgan Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı adlı bu eserin ümit edilen kat­kıları sağlamasıdır.

Nisan 2014

 

 

Mustafa BOLGI

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü

Coğrafya Öğretmeni

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz