KOÇCUĞAZ KÖYÜ SÜLALELER VE SOYADLARI

0
2297

Iso Ahmetler: Durali Mahallesi’nden gelmişlerdir. Varlı soyadını taşırlar.

Ilifoğulları: Sivas Yöresi’nden gelmişlerdir. Iren soyasını taşırlar.

Hellecioğulları: Durali Mahallesi’ndeki Hellecioğulları ile kardeş çocuklarıdır. Durali Mahallesi’nden gelmişlerdir. Gönül soyadını taşırlar. Durali Köyü’nde Muratoğulları olarak bilinir.

Memişoğulları: Memioğulları’da denir. Durali Mahallesi’ndeki Memişoğulları ile akrabadırlar. Durali Mahallesi’nden gelmişlerdir. Durali Köyü’nde Memükler olarak anıl­maktadır. Çeşme soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Copuloğulları: Ailenin kökeni Hacı Fettahoğulları’na dayanmaktadır. Fat­sa’dan gelmişlerdir. Metan, Çağ ve Çabuk soyadını taşırlar.

Karacaoğulları: Doğu Anadolu Bölgesi’nin Malatya Yöresi’nden Karaosma- noğulları ile birlikte göç etmişlerdir. XVII. asırda Osmanlı Devletinin dâhili bünyesinde batıya göç hadisesi yaşanır ve bu göç dalgasının XVIII. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiği görü­lür.121 Bu göç dalgası ile Malatya Yöresi’nden önce Sivas Yıldızeli’ne gelirler. Burada bir süre kalırlar. Yıldızeli’nden iki kardeş Canik dağlarına doğru göç etmeye karar verirler. Göç esna­sında şimdiki Koçcuğaz köyüne gelirler ve buraya yerleşmeye karar verirler. Koçcuğaz Kö­yü’ne gelen kardeşlerden biri Cinoğlu diğeri de Karacaoğlu lakabıyla anılmaktadır. Cinoğlu Hüseyin Koçcuğaz Köyü’nde kış şartlarının burada ağır geçmesi nedeniyle kış şartlarının daha ılıman geçtiği Kospınar Köyü’ne yerleşir. Karacaoğlu lakaplı kardeş ise Koçcuğaz Köyünde kalmıştır. Karaca soyadını taşırlar. Yukarı Kospınar ve Çitlice Mahallelerindeki Arzımanoğul- ları ile akrabalıkları vardır.

Küpeloğulları: Erzurum’dan gelmişledir. Cam soyadını taşırlar.

[php snippet=5]

Şabanoğulları: Büyük Akcakese Mahallesi’nden gelmişlerdir. Balta soyadını taşırlar.

Ömeroğulları: Durali Mahallesi’nden gelmişlerdir. Iriç soyadını taşırlar.

Mıyıloğulları: Durali Mahallesi’nden gelmişlerdir. Fındık soyadını taşırlar.

Hamidoğulları: Gemenos (Yazıcı Mahallesi) Köyü’nden gelmişi erdir. Çabuk soyadını taşırlar.

Kıralioğulları: Medar yoyadını daşırlağ Tepealan Mahallesi’ndeki, Kıralioğul- ları ile akrabadırlar.

Turanoğulları: Yaprak soyadını taşırlar. Sarıalıç Mahallesi’nden İskendero- ğullaıı ile birlikte gelmişlerdir

İskenderoğulları: Tutucu soyadını taşırlar, Sarıalıç Mahallesi’nden Turanoğul­ları ile birlikte gelmişlerdir.

Kel Hasanlar: Koç soyadını taşırlar. Kel Hasanlar’ın Kamil olarak da bilinir. Aşağaı Kospınar Kospınardan gelme

Arapoğulları: Camgöz soyadını taşırlar. Tepealan Mahallesi’ndeki Arapoğulla- rı ile kökten akrabadır. Yenipınar Mahallerinden gelmişlerdir. Yeni Pınar Mahall esindeki Mu- ratoğulları ile birlikte muhtemelen Adana civarından geldiği tahmin edilmektedir.

[php snippet=5]

Karaosmanoğulları: Ailenin asıl adı Kara Osmanoğulları olarak bilinir. Sözlü kültürden ailenin Malatya Yöresinden geldiği ifade edilmektedir.122 Osmanlı kayıtlarında Kara Osman ile Kara Osmanoğulları Cemaatinden bahsetmektedir. Kara Osman Cemaati Fatih za­manında İstanbul’un fethi ile şimdiki Eyüp semtini içine alan Havas-ı Kostantiniye’de olarak adlandırılan kazadaki ailedir. Buradaki aileler Kara Osman (Akçakoyunlu) Cemaati olarak geçmektedir.123. Kara Osmanoğulları Cemaati ise Maraş Türkmenlerinden olup, 16. asırda Adana-Kadirli Yöresinde yaşadığı bilinmektedir. Bu cemaat, Tülekçiyan ve Aşçıyan Cemaati olarak da anılmaktadır.124 Muhtemelen Korgan Yöresi’ne gelen aile bu cemaatten olmalıdır. Aile Adana Kadirli Yöresin’den Malatya Yöresine göç etmiş olmalıdır. XVII. asırda Osmanlı Devletinin dâhili bünyesinde batıya göç hadisesi yaşanır ve bu göç dalgasının XVIII. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiği görülür.125 Bu göç dalgası ile önce Malatya Yöresinde yaşayan aile büyük bir topluluk halinde Sivas Yıldızeli’ne gelirler ve burada bir süre kalırlar. Berabe­rindeki Türkmenlerle birlikte Karadeniz’e doğru göç ederler. Canik Dağları’nı aşarak Aybastı Alankent Yöresi’ne göç ederler.126 Bir süre burada yaşayan Karaosmanoğulları’ndan muhteme­len XVIII. asrın sonlarına doğru iki grup göç etmeye karar verirler. Bunlardan bir grup sahile doğru göç ederler ve bu gün Fatsa’nın Tepeköy köylerine yerleşirler.127 Diğer grup Keşderesi Kazası’nın Koçcuğaz Köyü’ne göç ederler ve buraya yerleşmeye karar verirler. Yaşana bir olay nedeniyle ailenin bir kısmı şimdiki Karakışla mahallesine göç etmek zorunda kalırlar. Karakışla mahallesindeki aileye zamanla idenoğulları denilmiştir. Aileye Çavuşlar lakabıylada anılmak­tadır.128 Aile bugün Çağlıü soyadını taşırlar.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz