Karaovacık (Obası) Yaylası

0
1321

Karaovacık (Obası) Yaylası: Aslı Karaçuk Obasıdır. Terzili Mahallesi’nin sınırları içerisindedir. Geci Sırtlarının güney yamaçlarında Kümbet Çayı’nın bir kolu olan Ça-yırlıboğazı Deresi’nin yukarı çığırı ile Keşderesi’nin Karabacak ve Killik Dereleri’nin su bö-lüm çizgisini oluşturduğu geniş düzlüklerde kurulmuştur. Yaylanın kurulduğu asıl yer, Çayır-lıboğazı Deresi’nin yukarı çığırı ile Keşderesi’nin Karabacak ve Killik Derelerinin su bölüm çizgisini oluşturduğu Göç Tepesi’dir. Geçmişi çok eskilere dayanan bir yayladır. Göç Tepe-si’nin doğu yakasında Hıristiyan dinine mensup halklara ait mezarlar mevcuttur. Gemanos (Yazıcı), Tatarcık, Çamlı, Yeniköy ve Yeşilyurt Mahalleleri halkı tarafından değerlendirilmek-tedir. Karucuk (Karaovacık) Obası’na bu ismin verilişi ile ilgili bilgiler ikinci bölümde verilmiştir. Karaovacık Merası, Göç Tepesi Yayla Ormanı, kısımlarından oluşmaktadır. Karucuk Merası, Geci Obası’nın doğusunda Geci Obası ile Aybastı Yaylaları arasında yer alan Bağdere Çayının küçük bir kolu olan Karaovacık Çayı tarafından yarılmış, hafif dalgalı ve geniş çayır ve otlaklarla kaplı alandır. Karaovacık Yaylacılarının ortak kullandığı meradır. Göç Te-pesi, Geci Obası’nın kuzey batısında Geci Obası’ndan Keşderesi’nin küçük bir kolu ile ayrılan ve Geci Obası ile Kabaduzla Yaylası’ndan yükseltisi daha az olan, Karaovacık Merası’nın kuzeyinde yer alan biraz yüksek, Bağdere ile Keşderesi’nin su bölüm çizgisinin oluşturduğu yerdir. Karaovacık Yaylası, yerleşim yeri olarak Kabaduzla Yaylası ve Geci Obası (diğer ismi Geci Tepesi) olmak üzere iki mıntıkadan oluşurdu. Önceleri bütün yayla mesken evleri buralarda yer alırdı. Geci Tepesi’nin doğusundaki mera da yaylak olarak kullanılırdı. 1925’li yıllardan sonra Kundan halkı sakinlerinin Karaovacık Meraları’na yayla mesken yapmaları ve devamlı istila etmeleri sonucu Geci ve Gemenos ihtiyar heyetleri hukuki mücadeleye başlar. Fatsa İdare heyetinin 18.03.1949 tarih ve 30/7855 kararı ile Karaovacık Yaylası’nın Geci ve Gemanos Köyü adına tahsisi yapılır.43 Bu arada Geci Gemanos ve Tatarcık Köyü’nden Kaba-duzla ve Geci Obasından Karaovacık Merası’na doğru göç dalgası yaşanır. Bu arada 1952 yılında Ahmet Hamdi BOLGI’nın girişimleriyle Göç Tepesi’nin güney doğu yamacına Karaoavacık Camii yapılır Korgan Kaymakamlığı’nın mera alanlarının korunması ve yayla meskeni yapılmaması konusundaki kesin tavrı neticesinde buraya yapılan meskenler kaldırıla-rak mera alanının kuzeyindeki tepeye ya da Kabaduzla Yaylası yamaçlarına doğru taşınması kararlaştırılır. Bu sefer ikinci bir göç dalgası yaşanır. Bu da mera alanının kuzeyindeki tepelik yerdir. 1965 yılı yazında çok kısa sürede Karaovacık Merası’ndan, meranın kuzeyindeki bu tepeye meskenler yapılır. Bir yaz boyunca buraya sürekli göç olur. Gemanos ve Geci halkıyla birlikte Tatarcık Mahallesi’nin sakinlerinin de katıldığı yayla içerisindeki bu ikinci göç dalgasının yaşandığı tepeye göç edilen tepe anlamında Göç Tepesi denmeye başlanır. 1965 yılından sonrada Göç Tepesi olarak yerini alır. Burayı daha çok Gemenos ve Tatarcık Mahallesi’nin sakinleri yayla olarak kullanmaktadırlar. Yayla Ormanı, Kabaduzla Yaylası’nın kuzeyinde yer alan Keşderesi’nin yukarı çığırında iki akarsu arasında kalan ormanlık sahadır . Bu alana Dere çatı ormanı da denir. Yayla sakinlerinin ortak kullandığı yerlerden biridir. Şimdilerde Korgan Orman İşletme Şefliği tarafından yeniden ağaçlandırma yapılmaktadır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz