Durali

0
1635

Konumu

Durali Mahallesi’nin kuzeyi Yenipınar Mahallesi, doğusu Büyük Akçakese ve Soğukpınar Mahalleleri, güneyi Yeşilalan Mahallesi, batısı Karakışla ve Aşağı Kospınar Mahalle­leri ile çevrilidir. İlçe Merkezine uzaklığı ortalama 6 km civarındadır.

durali

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Durali Mahallesi’nin tarihi, M.Ö. 600’lü yıllara kadar dayandığı ve köyün ilk sa­kinlerinin Turani ırka mensup Türkler olduğu sanılmaktadır. Mahalle adı ilk kez, 1455 tarihli Tahrir Defteri’nde Turali olarak geçmektedir. Turali, Akkoyunlu Devleti’nin efsanevi lideri­nin adıdır. Bir grup Akkoyunlu, yörenin fethinde Hacı Emiroğulları ile birlikte Durali Mahal­lesi’nin yerleşmeye açılmasında önemli rol oynamış ve ünlü komutanlarından Turali adını bu köye vermiş olmalıdır.90 Ya da köyün fethinde ve yerleşmeye açılmasında Tur Ali adında bir komutanın rolü olmalıdır.91 Durali Mahallesi, Hacı Emiroğulları tarafından ilk fethedildiğinde şimdiki Soğukpınar ve Yeşilalan Mahalleleri de, Durali Mahallesi sınırları içerisindedir. Durali Mahallesi, ilk kez, 1455 yılı Osmanlı Tahrir Defteri’nden günümüze kadar herhangi bir deği­şikliğe uğramadan ulaşan yedi köyden biridir.

1455-1576 yılları arası (1485 yılı dışında) bir nüfus artışına sahne olan Durali Ma­hallesi, 1642 yılına gelindiğinde 4 haneye kadar düşmüştür. Bu düşüşün nedeni ise tam bilin­memekle birlikte Korfan Yöresi’nde görülen faktörlerle aynı olmalıdır.

Durali Mahallesi, 1837 yıllında Keşderesi Kazası’nda birleştirilen köyler arasında yer almaktadır. 1837 yılında Kozpınar, Durali ve Tepealan (Güllü) köyleri tek bir köy haline getirilir. Birleştirilen bu üç büyük köy Şaban oğl u Hasan ile Recep oğlu Mehmet tarafından idare edilmekte dini hizmetler ise Soşic Oğlu Halil Efendi tarafından yerine getirilmektedir. 1837yılında birleştirilmiş köy sınırları ise şimdiki Durali Köyü, Tepealan Beldesi ve Kospınar, Soğukpınar, Yeşilalan, Yukarı Kospınar ve Aşağı Kospınar, Terzili, Beypınarı Köyleri’ni kap­samaktadır. Durali Mahallesi, XVIII. asrın sonları, XIX asrın başlarında sahi l ve iç kesimler­den göç alır. XIX. asrın sonlarına doğru Kafkaslardan büyük bir göç dalgasına daha sahne olur. 1897 tarihinde o günkü Osmanlı topraklarına giriş yapan Gürcü göçmenleri, XIX. asrın sonun­da Durali Mahallesi sınırları içerisindeki Koçcuğaz Mahallesi ile Durali Mahallesi arasında kalan ve Pısıltamı olarak adlandırılan mıntıkaya yerleştirilir ve burada Durali Mahallesi’ne bağlı yeni bir mahalle oluşur. XX. asrın başında Durali Mahallesi şimdiki Yeşilalan, Soğukpınar, Koçcuğaz, Terzili ve Beypınarı Mahallelerini kapsamaktadır. Birinci Dünya Savaşı ve Mil­li Mücadele yıllarında en fazla şehit veren mahalleler arasında bulunmaktadır. Bu savaş yılla­rında esir düşen askerlerin bir kısmı geri gelmemiştir. Fakat geri gelmeyen asker sayısı da bir hayli fazladır.

1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile Durali Mahallesi’nin sınırları belirlenir. Pı­sıltamı 1925 yılında Kundan adıyla ayrılarak müstakil köy olur.95 Hatta Koçcuğaz Mahallesi, 1925 yılına kadar Durali Mahallesi’nün sınırları içerisinde ve güzlesi konumundaydı. Bugün Koçcuğaz Mahallesi’ndeki çoğu sülaleler Durali Mahallesi’ndeki sülalelerle akrabadırlar. 1925 yılına gelindiğinde Koçcuğaz Mahallesi’nden Hüso Ahmet olarak bilinen Ahmet ANTAÇ’ın girişimleriyle, Durali Mahallesi muhtarı Alaybeyoğlu Nuri (soyadı kanunundan sonra ALAYLI soyadınt almışlardır) zamanında ayrılmıştır.

Durali Mahallesi, 1940 yılına kadar sürekli nüfus artısına sahne olur. 1940-1945 yılları arasında nüfus miktarında çok az bir düşüşün yaşandığı, bunun da temel nedeni İkinci Dünya Savaşı’nda seferi birlik ilanı ile genç erkek nüfusun askere alınması ve evliliklerin az olmasıdır. 1950-1970 yılları arasında sürekli nüfusun arttığı, 1965-1970 yılları arasında nüfu­sun tekrar azalmaya başladığı görülmektedir. Bu dönemdeki nüfusun düşüş nedenleri arasında, ülkemizi boydan boya tehdit eden anarşi ve terör olayları ile başka yerlere özellikle yurtdışına yapılan göçlerin rolü olmalıdır. 1975-1980 yılları arasında nüfusun tekrar artmaya başlamasına karşılık, 1985-2000 yılları arasında ise tekrar azalmaya başladığı görülür. 2000 yılında %18,5’lik bir artış olmasına rağmen 2007 yılında %26,2 gibi bir düşüş yaşanmıştır. Bunun en büyük nedenleri adrese dayalı nüfus sisteminin uygulanmasıdır. İşin ilginç tarafı Durali Mahal­lesi 2013 yılı nüfusu 1935 yılı nüfusunun altına olduğu görülür. Bunun da temel nedeni, ailele­rin geçimlerini sağlamak ve çoc uklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla başka şehirlere göç etmesidir. Bu dönemdeki göç, önceki dönemlerden farklı olarak tüm aile fertleri ile yapılması­dır. Durali Mahallesi başka kasabaya, şehirlere ve yurt dışına en fazla göç gönderen köyler ara­sındadır. Hatta. 1935 yılındaki nüfusun 2013 yılındaki nüfustan 14 kişinin fazla olması bile bunu kanıtlar niteliktedir.

Korgan’ın ilçe olması ile Durali Köyü, ilçenin önemli köylerinden biri olarak varlı­ğını 30.03.2014 tarihine kadar varlığını devam ettirmektedir. 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulması ile Korgan İlçesi mülki sınırları içerisinde yer alan tüm köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde kaldırılmış Durali Mahallesi adıyla Korgan ilçesine bağlanır. Durali Mahallesi, Yukarı, Camiyanı, Çukur ve Sarı Çukur yerleşim yerlerinden oluş­tuğu görülür..

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz