Beypınari

0
1353

Konumu

Beypınan Mahallesi, Korgan ilçesinin güneyinde yer alan mahalledir. Doğusu Ter­zili Mahallesi, güneydoğusu Aybastı ilçesi, güneyi ve güney batısı Niksar ilçesi ve kuzeybatısı Tepealan Mahallesi’nin Düzdağ Mevkisi, kuzeyi Tepealan Mahallesi’nin Kırıkbozu ve Yazlık Mevkileri ile çevrilidir. İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 25-30 km arasında değişmektedir.

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Beypınarı Mahallesi’nin tarihi, Terzili Mahallesi ile iç içedir. Beypınarı’nın sınır­ları içersinde bulunan Göltepe Yaylası ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karaovacık Obası’nın Göç Tepesi Mıntıkası’nın doğu yakasındaki Hıristiyan mezarlarının varlığı, Beypınarı Mahallesi’nin tarihini M.Ö. dönemlere kadar indiğini göstermektedir. Muhtemelen buralarda Hıristiyanlığı benimsemiş Turam Irk’a mensup topluluklar yaşamıştır.

Osmanlıların Findekse Köyü’nü de içine alan, 1455 yılı ilk Tahrir Defteri’nde Findekse’den köy olarak bahsedilirken, Findekse Köyü’ne bağlı Yüreğir/Üreğir Mezrası’nın baş­ka bir ifadeyle Yüreğir/Üreğir Güzlesi’nin varlığını da öğrenmekteyiz. Beypınarı ve Terzili Mahalleleri fethedilirken fetihte Çepnilerle birlikte Oğuzların Yüreğir (Üreğir) boyundan toplu­luklar da olmalıdır. Yöre, Hacı Emiroğulları zamanında fethedilirken bir Çepni beyinin şimdiki Beypınarı Mahallesi’nin merkezindeki pınardan su içmesi nedeniyle bu mevkiye Beyin Pınarı adı verilir. Buradaki pınardan su içen komutan yörenin fethinde rol oynayan Çepnilerin ünlü Yüreği adlı komutan olmalıdır. Daha sonrr bu Beyin Pman Beypınarı‘na dönüşür.

beypınarı

1455 tarihli Tahrir Defteri’nde yer alan Yüreğir (Üreğir) Mezrası sınırları içerisin­de, yine Findekse halkıyla akrabalıkları olan Terzili ve Beypınarı Mahalleleri ile Armutalan ve Turnalık Yaylası sakinler bulunmaktadır. Terzili ve Beypınarı Mahalleleri, Hacı Emiroğulları tarafından fethedildikten sonra, tam beş asır Findekse Mahallesi’nn bir güzlesi/mezrası olarak yerini almıştır. Findekse, Terzili ve Beypınarı Mahalleleri’nin halkı aynı aile ve soydan gel­mektedir. Yüreğir mezrasının 1642 yılında ortadan kalktığını görmekteyiz. XIX. asrın ikinci çeyreğinde hızlı nüfus artışına sahne olan Yüreğir Mezrası’nın, XX. asrın başında Koçcuğaz Mahallesi sınırları içerisinde olduğu görülür. 1956 yılına kadar Terzili Güzlesi ile birlikte Koç­cuğaz Mahallesi sınırları içinde kalır. Terzili Güzlesi, 1956 yılında da Terzili Köyü adıyla köy statüsü kazanmasıyla Terzili Köyü sınırları içinde kalır. Beypınarı, yine Yenipınar Mahallesi ile Terzili Mahallesi’nin güzlesidir. Beypınarı Güzlesi nüfusunun artması ve tek muhtarlık tarafın­dan yönetilmesinin zorlaşması nedeniyle 14.04.1995 tarihinde Terzili Köyü’nden ayrılarak müstakil köy olmuştur.

Köy sınırları içerisinde Tumalık, Çobantepesi, Taşkesiği, Göltepesi ve Perşembe Yaylaları bulunmaktadır. Perşembe Yaylası’nın Kovancılar Düzlüğü’nden Niksar hududuna doğru çizilen hattın batısında kalan yerler Beypınarı Köyü sınırları içerisindedir. Başka bir ifa­deyle Karga Tepesi ve 1990’lı yılarda yapılan yapay gölet ile Kümbet Evliyası ile Kümbet Ca­misinin bulunduğu yer Beypınarı Mahallesi sınırları içerisindedir. Perşembe Yaylası Aybastılı- lar dışında Korgan, Fatsa, Ünye, Reşadiye ve Niksar halkının ortak kullanımına tahsis edilmiş­tir. Bu konuda tereddütler ancak, 18.03.1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu ile köy, kasaba, nahiye, şehirler nüfus sayılarına göre tasnifi istenir. Hemen köy sınırları ve sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına başlanır. Köy Kanunu ile Osmanlılardan beri bazı değişikliklerle süre gelen köyler ve bu köylerin sınırlarının belirlenmesinde köy ihtiyar meclisine yetki veri­lir.54 Köy ihtiyar heyetleri ve bilirkişilerin uzun çalışmaları sonunda köy sınırları tespit edilir. Bu tasnifte ilk kez Durali, 1925 yılında Koçcuğaz, 1956 yılında Terzili, 1995 yılından sonrada Beypınarı Köyü sınırları içerisinde kalır. Bu kayıtlarda köy sınırları ve köylerin ortak kullanıma sunulan yerlerin kayıtları da bulunmaktadır. Buradan ilk kayıtların çıkarılması ile Perşembe Yaylası’nın sınırları ve hangi köy yada kazaları tahsis yapıldığı ortaya çıkacaktır. Bu konunun hoşgörü ve anlayışla çözüleceğine inanıyorum.

Beypınarı Mahallesi, Terzili Mahallesi’nden ayrıldığı tarihten 2009 yılına kadar hızlı bir nüfus artışına sahne olurken, 2009’da 996 olan nüfus miktarının 566 azalarak 430’a düştüğü (düşüş oranı % 56,8) görülmektedir. Bu düşüş 2012 yılında da devam eder. Bunun temel nedenleri arasında Beypınarı Mahallesi sakinlerinin bir kısmının yurtdışına, büyük bir kısmının da çoluk çocuklarıyla ülkemizin başka yerlerine (ya geçimlerine sağlamak ya da ço­cuklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla) çok az bir kısmının da Korgan ilçe merkezine göç etmesi yatmaktadır. 2013 yılı sonunda ise 30 kişi artışla nüfusun 416 olduğu görülür.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz