AŞAĞIKOSPINAR SÜLALELER VE SOYADLARI

0
2253

Islamoğulları: Belâlan Köyü’nden gelmişlerdi. Belâlan Köyü’ne Sivas Yıldızeli’nden geldiği ifade edilmektedir. Aksu soyadını taşırlar.

Ismailoğulları: Satan soyadını taşırlar.

Çerkezoğlu: 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Osmanlı Devletine sığınan Kafkas asıllıdırlar. XIX. asrın sonlarında Kozpınar köyüne bir hane olarak yerleşmelerdir. Çerkez soyadını taşırlar.

Halilustalar: Giden soyadını taşırlar.

Dikağalar: Yeşildere Köyü ve Yukarı Yaylacık Mahallesi’n den köye iç gü­vey gelmişlerdir. Uzak soyadını taşırlar.

Salbaşoğulları: Tokat Niksar’dan muhtemelen XVIII asrın sonları XIX. as­rın başlarında geldikleri tahmin edilmektedir. Geniş ve büyük bir ailedir. Arazici, Deynek, Engitıçayır, Okuyucu, Sarıbaş, Sallabaş Salbaşoğlu, Arayıcı soyadlarını taşırlar. Ailede Deynek soyadını taşıyanlar Çeğenoğulları; Enginçayır soyadını taşıyanlar Ablaoğulları; Okuyucu soyadını taşıyanlar Pisahmetler; Sallabaş ve Sallabaşoğlu soyadını taşıyanlar Salbaşoğulları; Sarıbaş soyadını taşıyanlar Cılızlar lakapları ile anılır.

Könetlioğulları. Köyün yerlilerindendir. Kesin olmamakla birlikte Hacı Emiroğulları’nın yöreyi fethi esnasında köye geldikleri tahmin edilmektedir. Bu sülaleye Hodullar denir. Hodul lakabı Rusya’da dokuz yıl esir kalan Durmuş Ağa’dan gelmektedir. Nik­sar’dan gel mişlerdir. Irtemek, Könetli, Erdek, Mandal, Günet Işeyarar ve Könet soyadını taşırlar.

Baloğulları: Dallı ve Bal soyadını taşırlar.

Demircioğulları: Cinek, Demirtaş, Güney, Varol, Demirtaş, Kök, Aydın, Has ve Aydın soyadını taşırlar. Köyün en eski ve yerli ailesidir. Akkuş Salman ‘ da da akrabaları bulunur. Ailede Güney soyadın taşıyanlar Yılancılar; Varol soyadını taşıyanlar Nazlılar; Kök soyadını taşıyanlar Köksalioğulları; Has, Aydın soyadın taşıyanlar Lazoğulları lakaplarıyla anılmaktadır. Bu aileden Halil adındaki aile bireyinin Durali Köyü’ne yerleşmesi ile Durali Köyü’nde Halilgiller (Haliloğulları) denilen bir aile de vardır. Durali Köyü’ndeki aile Durali soyadını taşır.

Terelioğulları; Yukarı Kospınar Köyü’nden gelmiştir. Tere soyadını taşırlar.

Avkuroğulları: Köyün yerlisidir. Kesin olmamakla birlikte Hacı Emiroğul- ları’nın yöreyi fethi esnasında köye geldikleri tahmin edilmektedir. Sağlam soyadını taşırlar.

Tikoğulları: Güdek, Asar, Gülce soyadını taşırlar. Sülalede Güdek soyadını taşıyanlar Çürükimamlar; Asar soyadını taşıyanlar Çolaklar; Gülce soyadını taşıyanlar Gadılar lakaplarıyla anılmaktadır.

Somaroğulları: Köyün en eski ailesidir. Hacı Emiroğulları’nın yöreyi fethi ile köye geldikleri tahmin edilmektedir. Köyde uzun süre hatiplik yapmışlardır. İrtürk, Azer, Kuş, İrvasa soyadını taşırlar. Kuş soyadını taşıyanlar

Kuşhasanlar; İrvasa soyadını taşıyanlar Dangaloğulları; Bağce, soyadını taşıyanlar ise Körtoğulları lakapları ile anılmaktadır.

Ahcıoğulları: Yukarı Yaylacık Mahallesi’nden gelmişlerdir. (Çağlın soyadı­nı taşırlar.

Kaymakcıoğulları: Kaymakçı ve Baca soyadını taşırlar. Baca soyadını taşı­yanlar Memükler lakabıyla anılmaktadır.

Küçükler: Yukarı Yaylacık Mahallesi’nden gelmişlerdir. İstengi soyadını taşırlar.

Kadıoğulları: Kayadibi ve Çöl soyadını taşırlar.

Kirazoğulları: Köyün en eski hanelerindendir. Tokat Niksar Yöresi’nden Hacıemiroğulları’nın yöreyi fethi ile birlikte gelmişlerdir. Somaroğulları ile akrabalıkları var­dır. XIX. asrın sonlarında Kirazoğuları’ndan doğan bir erkek çocuğuna Somaroğlu aile reisi ile Somaroğullarının çobanı ile bakmaya giderler. Doğan çocuğun gözleri mavi renkte olması ne­deniyle çoban gayri ihtiyari olarak çocuk için “gözleri çakallara benziyor'” demesi nedeniyle bu doğan çocuğun zürriyeti Çakallar lakabı ile anılmaya başlanır. XIX asrın sonlarına doğru bazı aile fertleri Karakışla ve Çitlice Köyü’ne göç ettiklerinden bu köylerde de akrabaları bulunmak­tadır. Kiraz soyadını taşırlar.

Ahmetoğulları: Karakoyun Mahallesi’nden gelmişlerdir. Dabanlar soyadını taşırlar.

Tataroğulları: Durali Köyü’nden gelmişlerdir. Moğollarla birlikte Anado­lu’ya gelen Tatarların Hacı Emiroğulları ile birlikte Korgan Yöresi’ne yerleşen grupta bulunan Türklerdendir. Asar soyadını taşırlar.

Alioğulları: Köyün eski yerlilerindendir. Muhtemelen Hacı Emiroğulları’nın yöreyi fethi ile gelmişlerdir. Göl soyadını taşırlar.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

 

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi manevi yükümülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz