Aşağı Yaylacık

0
3800

Konumu

Aşağı Yaylacık Mahallesi, doğusu Dip Mahalle, güneybatısı Yukarı Yaylacık Ma­hallesi kuzey ve batısı Kumru ilçesinin Yukarı Damlalı Mahallesi ile çevrilidir. İlçeye uzaklı­ğı yaklaşık 6 km civarındadır.

Tarihi Coğrafyasının Alt Yapısı

Aşağı Yaylacık Mahallesi’nin tarihi, Yukarı Yaylacık Mahallesi’nin tarihi ile iç içe olup, çok eskilere dayanmaktadır. Korgan’ın en eski yerleşim yerleri arasındadır. Gaşkalar, Kimmerler ve İskitleri tarafından yerleşmeye açılsa da asıl yerleşme daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşir. Aşağı Yaylacık Mahallesi, sık sık Kafkasya’nın kuzeyinden inen kavimlere bağlı halkların yerleştiği yerdir. Bu kavimlerin içinde Hunlar yer almaktadır. Hunların içerisinde Macarlar da bulunup Kafkasya’ya ve Ön Asya’ya inmişlerdir. Macarlar, M.S. I. asırdan XI. asra kadar Karadeniz Bölgesi’nin değişik yerlerine yerleşmişlerdir. Köyün tarihi alt yapısı Macarların Badara kolunun şimdiki Aşağı ve Yukarı Yaylacık Mahalleleri’ne gelip yer­leşmesiyle başlar. Köye Badara adı verilir. Badara adı zamanla Badarı / Batarı şeklinde de­ğişime uğramıştır. Mahallenin resmi belgelerde ilk adı, 1455 yılı Osmanlı Tahrir Defteri’nde Batarı-yı Küçük Karyesi (Aşağı Yaylacık) ve Batarı Karyesi (Yukarı Yaylacık) köyleri tek bir köy iken, Osmanlılar köyün tahririni yaparken iki köye ayırmış olmalılar.

aşağıyaylacık

Yörenin fethedilmesi için gönderilen Danişment Emiri Melik Gazi ‘ nin Anaç adlı komutanı burada şehit edildiği için Aşağı Yaylacık Mahallesi’nin bulunduğu düzlüğe de Anaç düzlüğü adı verilmiştir. Bu şahsın türbesi burada bulunmaktadır.

Batarıyı Küçük Köyü, Hacı Emiroğullan Beyliği tarafından muhtemelen XIV. asrın başlarında fethedilerek Müslüman Türk yerleşmesine açılır. 1427 yılında Osmanlı egemenli­ğine giren köyün 1455 yılında ilk tahriri yapılır. 1455 yılından XVII. asrın başlarına kadar sürekli nüfus alan köy, XVII. asrın başından itibaren Korgan’ın diğer köyleri gibi hızlı bir nüfus düşüşüne sahne olur.
Tablo 31’de görüldüğü gibi her iki köyün 1455-1642 yılları arasında ayrı ayrı köy olmalarına karşılık 1642 yılında nüfuslarının azalması nedeniyle Batarı adıyla tek köye dönüş­türüldüğü görülmektedir. Ayrıca 1455-1642 yılına kadar her iki köy nüfus artışına sahne olurken her ne dense 1642 yılında 96 haneden 11 haneye düştüğünü, 1642 yılında Batarı adıy­la tek bir köy haline getirilir. 1642 yılında köyde 1 imam, 1 müezzin,1 hatip, 1 cebeci toplam dört devlet görevlisi, 7 tane de köylü hane bulunmaktadır.

Batarı Köyü’nün, 1837 yılında Korgan Köyü ile birleştiği ve “Korgan ve Batarı Köyü.” oVadak adlandırıldığı görülmektedir. Bu iki köyr iki msıhtar israfından idaye edilmekte, dini hizmetleri de bir imam tarafından yapılmaktadır. Bu büyük köyün muhtarları ise Ali Ağa Mustafaoğlu Mehmet ile Kılıçoğlu Hüseyin’dir. Osman Efendioğlu Ali Efendi idari olarak birleştirilmiş olan bu köyün imamı olarak görev yapmaktadır. Batarı Köyü ülkemizin değişik bölgelerinden göç alarak büyük bir nüfus patlama­sının yaşandığı köyler arasında yerini alır.

Ordu’nun 04.12.1920 tarihinde müstakil sancak yapılması, 04.04.1921 tarihinde de Canik Sancağı ‘ nın Ünye ve Fatsa Kazaları’nın Ordu Sancağı’na bağlanması ve Köy Kanu­nu yayımlanması ile Batarı Köyü, Korgan Köyü’nden ayrılır. 1925 yılında Batarı Köyü’nün, 1455 yılındaki Tahrir Defteri’nde Batarı-yı Küçük Köyü, Batarı-yı Süfla Köyü ol arak adlan­dırıldığı görülür. 1925 yılından 1960 yılına kadar Batarı-yı Süfla (Aşağı Batarı) adını alan köy, 1960 yılında Aşağı Yaylacık Köyü olarak değiştirilir. Batarı-yı Ülya ve Bal arı-yı Süfla köylerine yaylacık ismi verilmesi, muhtemelen Kumru ilçesi ile sınır oluşturan Yaylacık Dağı ile ilgili olmalıdır. Aşağı Yaylacık Köyü, 1969 yılında mahalle yapılarak Korgan ilçe sinin dokuz mahallesi arasında yerini alır.

Kaynak: Mustafa BOLGİ
Korgan Tarihi Coğrafyasının Altyapısı
“Korgan Tarihi Coğrafyası” ve mahalleler hakkında detaylı tarihi bilgilerin yanında yaşayan sülalelerle ilgili, kapsamlı geniş bilgiler içeren “Korgan Tarihi Coğrafyası” Kitabını almanızı öneririz.
Kitabı Satın Almak İçin

Mustafa BOLGİ {0539 412 11 80}

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 5846
Kabul Tarihi : 5/12/1951
Resmî Gazete : 13.12.1951 / 7981
Bu yazı, Yazar Mustafa BOLGİ’den İzin alınarak yayınlanmıştır. İnternet sitemiz www.korganhaber.com kaynak gösterilerek yazının yayını yapılamaz. Yukarıda belirtilen kanun dışındaki eylemi gerçekleştiren, Yazar ve Yayın evinin uygulayacağı maddi ve hukuki yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz